Er zijn verschillende filmpjes verschenen over de Dorpskerk Huizum