Jan Jacob Slauerhoff

In het jaar 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Ook in de dorpskerk Huizum waren verschillende activiteiten en dit kader gewijd aan de dichter Slauerhoff wiens vader op het kerkhof ligt begraven.

Jan Jacob Slauerhoff, die in 1898 aan de Voorstreek werd geboren, zou uitgroeien tot een van de bekendste dichters in Nederland. Zijn werk is in vele talen vertaald tot aan het Chinees aan toe. Als scheepsarts voer hij over alle wereldzeeën. Hij schreef graag over al die vreemde kusten en over de mooie vrouwen die hij daar ontmoette. Hij kende veel tegenslag: zat vaak in geldnood, had een zwakke gezondheid, zijn huwelijk met danseres Darja Collin die een doodgeboren kind baarde duurde maar 5 jaar. Maar hij werd wel een van de grootste schrijvers die Nederland heeft voortgebracht. Wat heeft Slauerhoff nu met Huizum te maken? Wel: familieleden van hem werden op de Huizumer begraafplaats begraven. Daar zullen ze bewust voor gekozen hebben. Onder hen ook zijn ouders. En belangrijker: hij wijdde zijn langste gedicht (In Memoriam Patris) aan de begrafenis van zijn vader, die ook Jan Jacob heette, in Huizum. De grafsteenplaat van zijn ouders is in 2014 herplaatst op een sokkel. De onthulling vond plaats door Nynke Laverman die als zangeres doorbrak met haar Fryske Fado’s die weer waren ontleend aan gedichten van Slauerhoff. Zodra je het kerkhof bij de Dorpskerk betreedt valt die grafsteenplaat onmiddellijk op. Slauerhoff schrijft in het vermelde gedicht over hoe zijn vader is gestorven (‘niet kalm en zacht maar met horten en stoten’). Hij schrijft ook: ‘Alles is toen gegaan / of ’t vooruit geregeld was / begrafenis tweede klas / op ’t kerkhof Huizumerlaan’ ). Natuurlijk ligt het kerkhof in Huizum Dorp maar ‘Huizumerlaan’ kwam de dichter beter uit omdat dat rijmt op ‘Alles is toen gegaan’. Los van de link tussen de Slauerhoffs en de Huizumer begraafplaats fietste Jan Jacob ook regelmatig door Huizum omdat hij met regelmaat naar Jorwerd ging waar dominee Hille Ris Lambers woonde en bij wie hij graag langs kwam: daar trof hij een interessant intellectueel milieu aan en bovendien dochters (Annie en Heleen) op wie hij verliefd werd en over wie hij prachtige gedichten schreef (o.a. ‘Voor een verre prinses’). Bekijk ook het filmpje “Dichter van de Zee”

Het boek ‘Tienmaal In Memoriam Patris, vertalingen van het herdenkingsgedicht van Jan Slauerhoff’ (2018 Uitgeverij Dokkumer Diep) bevat het gedicht in maar liefst tien talen: het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Chinees, Portugees, Fries, Duits, Russisch en Italiaans. Peter de Haan schreef een uitvoerig voor- en nawoord. De redactie bestond uit Peter de Haan (algehele regie), Evert Duintjer Tebbens (taalkundige aspecten) en Peter Popken ( vormgeving). 

Het boek (111 blz. / ISBN-nummer 978-9-75412-20-8) bevat naast tal van afbeeldingen van Slauerhoff ook een QR-code. Met behulp daarvan kunt u kennisnemen van de door Hetty Janssen samengestelde film en de door Jankobus Seunnenga op muziek gezette vertolking van het gedicht.

Het boek kost bij de Dorpskerk €8,00 (incl. verzendkosten € 13,50).

U kunt het boek bestellen via tel. 058-2887388 of via een mail aan dorpskerkhuizum@gmail.com